Vilde Jensen

Nølende Brølende


Vilde Jensen jobber vanligvis relasjonelt og intersubjektivt med performance og ritualer. Elementer fra overgangsritualer, som et måltid, et bad eller for eksempel et skrik, blir ofte utgangspunktet for hennes performancer. De tematiserer ofte abstrakte og komplekse konsepter, slik som hvordan vi forstår og opplever tidens gang. Rytmer og avbrudd er viktig. Sammen med undersøkelsen av hvordan motsetninger som disse kan leve sammen.

Humor og lekenhet er praktiske verktøy hun bruker til å peke på absurditeter eller gjøre det abstrakte håndgripelig. I et samfunn som beveger seg mot det logiske og kroppsløse prøver Vilde å tilføre det hun selv synes mangler, gjennom en praksis som er både researchbasert og ikke-rasjonell. Som vertinne eller guide, skaper hun et rom hvor publikum blir en integrert del av performancen.

“I Mars 2019 bestemte jeg meg for å skrike hver dag. Et krigshyl kanskje? et vårhyl? Vet ikke hvorfor, men jeg trengte å skrike litt. Dette gav meg noen erfaringer, fortellinger og morsomme anekdoter, som jeg vil berette om i et verk hvor jeg også undersøker den greske krigsguden Ares, siden måneden igjen er mars og Ares er Mars.”

(Fotograf: Cirenia E. Esquivel)